Aktuellt

Detta är på gång under hösten

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING MED LIES KOREVAAR, 24 SEPTEMBER

Introduktion till Supported Education för dig som arbetar med metoden, är politiker, tjänsteman, studerande eller vill veta mer om arbetssättet. Föreläsningen ges av Lies Korevaar vid Hanze universitetet i Groningen, Holland som är projektets transnationella samarbetspart. Lies Korevaar är professor inom rehabilitering  och har arbetat med Supported Education sedan 1998. Lies arbetar på en daglig basis med framförallt skolungdomar och studenter inom högre utbildning som på grund av sin psykiska ohälsa har svårt att klara av sina studier.

Föreläsningen ges på engelska den 24 september kl 9.30-11.00.

För mer info och anmälan https://www.eventbrite.co.uk/o/projekt-jagkan-arbetsmarknadsforvaltningen-helsingborgs-stad-17691329457

FÖRDJUPNINGSUTBILDNING I SUPPORTED EDUCATION, 24-26 SEPTEMBER

Utbildningen ger en fördjupning i metodarbetet och innehåller både teori och praktiska övningar med fokus på metodens tre faser; välja, skaffa och genomföra. Utbildningen, som ges av Lies Korevaar, riktar sig främst till berörd personal hos samtliga samverkansparter i projektet som har gått tidigare grundutbildning och börjat praktisera metoden med deltagare. För att kunna tillgodogöra dig denna utbildning behöver du kunna tala, läsa och skriva engelska obehindrat.

JagKan erbjuder samtliga samverkansparter en plats kostnadsfritt. Är man intresserad av fler platser kostar dessa 5000 kr styck.

Utbildningen ges på engelska den 24-26 september kl 9.30 – 15.30.

För mer info och anmälan ta kontakt med jessica.skantze@helsingborg.se

KICK-OFF JAGKAN, 27 SEPTEMBER

Den 27 september bjuder vi för första gången in samtliga medarbetare i projektet JagKan till en gemensam kick-off. Här får vi möjlighet att träffas på en gemensam plattform, oavsett roll, funktion och organisatorisk tillhörighet. Det blir ett tillfälle att knyta nya kontakter, bli inspirerad och känna styrkan i att vi är många som arbetar i projektet och med samma målgrupp.

Under halvdagen kommer vi bla att få ta del av ett samtal med några av projektets initiativtagare, inspireras av Camilla Bogarve som nyligen utbildade en ny grupp i metoden Supported Education och tillsammans prata om några av projektets möjligheter och utmaningar.

Dagen börjar kl 9 avrundas med en gemensam lunch kl 11.45.

Om du inte kan vara med på lunchen behöver vi ett kompletterande mail från dig till jessica.skantze@helsingborg.se. Önskemål om specialkost skickas till samma e-post.

För anmälan, klicka dig vidare på länken:

https://www.eventbrite.co.uk/e/kickoff-jagkan-tickets-49804666097