Avslutningsfilm – Tre spännande år med JagKan!

Vi i JagKan vill tacka för tre spännande år!
Vi har under den här tiden sett hur människor har vågat göra förändringar
i sina liv som lett till att de börjat må bättre, fått stärkt självkänsla och bättre självförtroende.  

Då vår avslutningskonferens blev inställd pga Corona-pandemin har vi istället gjort en film.
Den summerar de här tre åren, men framförallt så hoppas vi att den kan väcka nyfikenhet för vårt arbetssätt med metoden Supported Education och inspirera andra till att göra skillnad för målgruppen med psykisk ohälsa.

 Om projektet
JagKan har varit ett projekt ett treårigt ESF-finansierat projekt där Helsingborgs stad har varit projektägare. I projektet har även Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne varit samverkansparter. Under tre år har projektet stöttat individer med psykisk ohälsa i både studier och arbete. Vi har arbetat med en metod som heter Supported Education, som innebär att en studiecoach finns med under individens hela resa före, under och efter studierna eller på arbetsplatsen.

En viktig del i metoden och projektet har även handlat om samverkan. Att få till samverkan mellan myndigheter, inom organisationer och externa aktörer har varit en förutsättning för att kunna stötta individerna hela vägen.

Även om projektet läggs ner i augusti 2020 så kommer studiecoacher i sju kommuner och uppbyggda kontakter,nätverk och relationer finnas kvar. Med grund i gedigen erfarenhet och kunskap som byggts upp och utvecklats under JagKan så har vi stor förhoppning om att vi även i framtiden ska kunna skapa individanpassade och enskilda lösningar i varje unikt fall.

P.S. Fram till projektets avslut är vår blogg aktiv.

/Vi i JagKan