Första frukostmötet!

I förra veckan arrangerade JagKan det första frukostmötet för samverkansparter och andra intresserade. Det var stort intresse och god uppslutning med över trettio deltagare. Jessica Skantze, projektledare för JagKan, presenterade projektet i korthet och satte det i sitt sammanhang i förhållande till ökad psykisk ohälsa i samhället, fler sjukskrivningar på grund av denna anledning och vikten av flexibla och tidiga insatser för att minska långvarigt utanförskap.

JagKan, förutom att arbeta med metoderna Supported Education och IPS Fritid, kommer också att kartlägga pågående samverkansfora i Helsingborg och inom Familjen Helsingborg. Projektet har ett tydligt uppdrag att verka för den strategiska och operativa samverkan mellan samtliga deltagande parter, till gagn för de deltagande individerna.

Efter dragningen fångades spontana kommentarer upp kring bl.a möjligheten att få ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt via projektets metoder, och förhoppningen att fler kommuner ska ansluta sig och vad det skulle innebära för dem.

Framtida upplägg på frukostar kommer kretsa kring olika valda teman, exempelvis kring metoderna Supported Education, IPS Fritid, samverkan och psykisk ohälsa. Vi kommer även att ”turnera” runt med frukostarna runtom i samverkansregionen.

Nästa frukost är den 14:e december, vi återkommer om plats!