Lyssna (och titta) på Orions berättelse!

I filmen berättar deltagaren Orion om sin upplevelse och erfarenhet av projektet JagKan. Projektets kommunkoordinator Cecilia berättar om vikten av studiecoachen och metoden.

I onsdags fick JagKan besök av Maria Linde från SECiSO 2.0 (mer information längre ner). Maria var nyfiken på vårt arbete i JagKan och spelade in ett poddavsnitt där en deltagare fick berätta sin historia om sin tid i projektet.

Poddavsnittet finns på SECiSO 2.0 poddkanal som du hittar här: https://soundcloud.com/user-79602214/poddserie-en-vag-tillbaka-till-studier-avsnitt-2

Lite information
SECiSo ((Supported Education in Civil Society) beskriver på sin hemsida att de är ett transnationellt samarbete som fokuserar på skolavhoppare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa. Huvudmålet är att implementera metoden Supported Education i Sverige med det civila samhället som komplementär resurs.

SECiSO 2.0 är en vidareutveckling av SECiSo vars syfte är att skapa förutsättningar för implementering i de åtta referensverksamheterna, varav JagKan är en av dessa, SECiSo 2.0 förklarar på sin hemsida att de utvecklar konceptet (metod och utbildning) till att passa svensk skollagstiftning. Det långsiktiga målet för RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och projektet är att metoden Supported Education implementeras i hela Sverige.

Länkar

Här hittar du poddavsnittet i sin helhet: https://soundcloud.com/user-79602214/poddserie-en-vag-tillbaka-till-studier-avsnitt-2

SECiSo: https://seciso.org/

RSMH: https://rsmh.se/