Inspirationsföreläsning med Lies Korevaar

Höstens inspirationsföreläsning som du absolut inte vill missa! Den 24 september har du möjlighet att få en intressant introduktion till Supported Education. Projektet JagKan testar och tillämpar metoden i sitt arbete i sju olika kommuner i Familjen Helsingborg.

Föreläsningen ges av Lies Korevaar vid Hanze universitetet i Groningen, Nederländerna, som är projektets transnationella samarbetspart. Lies Korevaar är professor inom rehabilitering  och har arbetat med Supported Education sedan 1998. Lies arbetar på en daglig basis med framförallt skolungdomar och studenter inom högre utbildning som på grund av sin psykiska ohälsa har svårt att klara av sina studier.

Föreläsningen ges på engelska den 24 september kl 9.30-11.00.

För mer info och anmälan https://www.eventbrite.co.uk/o/projekt-jagkan-arbetsmarknadsforvaltningen-helsingborgs-stad-17691329457