JagKan utvecklas i Familjen Helsingborg

JagKan har börjat arbeta med deltagare i Helsingborg. Nu börjar projektet även ta form i de andra sex deltagande kommunerna, det vill säga Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.

Kommunerna är med i projektet på 20% var. Det betyder att förutsättningarna för att jobba med deltagare och genomföra arbetet ser annorlunda ut än i Helsingborg.

Olika funktioner och roller, bland annat socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadskonsulenter och praktikantsamordnare, har gått en grundutbildning i Supported Education. Totalt har cirka 40 personer från de deltagande kommunerna gått utbildningen, och fler kommer det att bli under hösten. De flesta kommuner har utsett en kontaktperson för JagKan som tar emot intresseanmälningar och svarar på frågor. Och drygt hälften av kommunerna har nu möjlighet att börja jobba med deltagare som vill närma sig arbetsmarknaden via studier, och som kan behöva extra stöd på vägen.

– Vi tror att de första deltagarna kommer att skrivas in i projektet efter dialog med andra förvaltningar, kontakt med framförallt Arbetsförmedlingen eller möjligtvis via relationer med olika Finsam-förbund, säger Cecilia Bruhn som är kommunkoordinator i projektet.

Eftersom kommunerna har begränsade resurser att jobba med JagKan så behöver de redan från början tänka på tydliga rutiner i arbetet och långsiktig organisation.

– Varje kommun kommer att skapa sin egen ”JagKan-struktur” utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Det finns en tidig tanke i hur metoden Supported Education ska tillämpas av de personalresurser som jobbar närmast deltagaren och  hur nödvändiga nätverk med olika funktioner och roller ska skapas eller förstärkas för att stödja individen mot uppsatta mål, säger Cecilia.

Om du vill komma i kontakt med någon av kontaktpersonerna hittar du dem här:
https://jagkan.helsingborg.se/kontakt/