För deltagare

JagKan – det är din tur nu!

JagKan är till för dig som upplever någon form av psykisk ohälsa. Vi ger dig stöd när du studerar för att sedan nå ett arbete. Det är din tur nu!

Är du motiverad till att förändra din situation? Välkommen att anmäla dig till projektet JagKan. Här hittar du intresseanmälan: https://jagkan.helsingborg.se/intresseanmalan/

Vi vänder oss till dig som upplever eller har en diagnos på psykisk ohälsa.
Du får hjälp med stöd och coachning för att klara dina studier. Vi erbjuder även stöd genom fritidsaktiviteter och jobbsökande genom projektets arbetsförmedlare. Du deltar i JagKan så lång tid som du önskar.

Vill du vara med?

Du ska:

  • vara 15-64 år
  • vara motiverad att nå arbete via studier
  • ha en upplevd eller diagnostiserad psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning
  • ha en arbetsförmåga på minst 25 procent
  • ha stått utanför arbetsmarknaden i mer än tolv månader
  • vara folkbokförd i någon av de deltagande kommunerna Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp eller Ängelholm

Vad händer sen?
Tillsammans gör vi en kort kartläggning utifrån dina intressen och önskemål. Vi planerar även efter dina ekonomiska förutsättningar.

Därefter får du stöd i att: 

  • välja, påbörja och genomföra studier
  • närma dig och behålla ett arbete
  • hitta en fritidssysselsättning

Att vara med i JagKan är ingen garanti för jobb, men dina möjligheter att nå, få och behålla ett arbete ökar väsentligt.

Det här är JagKan
JagKan är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Bjuvs kommun, Båstad kommun, Höganäs kommun, Svalövs kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Vi arbetar tillsammans för att långtidsarbetslösa invånare i Helsingborg och nordvästra Skåne ska få utbildning och arbete.

Deltagarna i projektet ska vara medskapare i sin process mot studier och arbete. Projektet finansieras med stöd från Europeiska socialfonden.