Hälsa och fritid

I projektet JagKan tar vi ett helhetsgrepp kring individen när det kommer till att lyckas med studier. Förutom metoden Supported Education har vi även fokus på hälsa och fritid. I projektet får deltagaren hjälp med att hitta och delta i olika hälsofrämjande aktiviteter. Vi hoppas att detta bidrar till återhämtning, men även möjlighet till social gemenskap.

Bakgrund
JagKan har inspirerats av det arbetssätt som Karlskrona kommun har arbetat fram där individens intresse och nyfikenhet styr vägen till en fritidsaktivitet. Grundtanken är här att individen skall ta del av fritidsaktiviteter i lokaler och på platser som används av alla i samhället. En givande fritid kan stärka självkänslan och ge möjlighet att hitta ett tryggt och givande socialt sammanhang.