Kort lägesrapport från JagKan

Nu har JagKan arbetat med deltagare sedan i februari 2018.

Helsingborg

Sedan start har projektet haft 38 deltagare inskrivna i Helsingborg.

Av de här 38 deltagarna har 9 skrivits ut. Av de nio har

  • 6 har påbörjat anställning
  • 1 har påbörjat studier
  • 2 har avbrutit sitt deltagande av annan anledning.

I november hade JagKan i Helsingborg 31 deltagare inskrivna i projektet, varav 21 män och 10 kvinnor.

En dryg tredjedel av deltagarna var anvisade från AF, och hade aktivitetsstöd. En tredjedel var anvisad från FK. Av dem hade tre sjukpenning och sju aktivitets- eller sjukersättning. Den sista tredjedelen var anvisad från kommunen och de var inskrivna i projektet med ekonomiskt bistånd.

Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm

I övriga kommuner är i dagsläget knappt tio personer aktuella för projektet.

I Åstorp är två deltagare inskrivna i JagKan och båda har anvisats från AF.

I Bjuv är tre deltagare inskrivna och de har tagit kontakt med projektet efter tips från b l a Bjuvs kommun och Region Skåne.

I Ängelholm är en deltagare inskriven. Hen har fått information om projektet genom Ängelholms kommun.

I Höganäs är en deltagare på väg att skrivas in och i Svalöv är ytterligare två personer på väg att bli inskrivna. I Båstad har två intresseanmälningar skickats in, och som också har börjat bearbetats.

Av de här aktuella personerna är fyra kvinnor och fem män.

Foto: Helsingborgs stad