Nu är vi igång!

Den 25-27 oktober träffades hela JagKan-gruppen för första gången. Under tre dagar började vi att lägga grunden till det gemensamma arbetet i projektet.

Under en regnig dag i Pålsjö skog ägnade vi oss åt team building för att lära känna varandra. På programmet stod allt från koka kaffe på en spik till värderingsövningar och personliga intervjuer. Det står klart att vi alla bär med oss många olika kunskaper och praktiska färdigheter som definitivt kommer att främja vårt arbete framöver.

Vi hade även möjlighet att analysera och inventera JagKan-projektets olika styrkor och svagheter, samt dess möjligheter och svårigheter. Till exempel kom vi fram till att vår gemensamma breda kompetens är en tillgång för att nå framgång. Projektets fokusområde, psykisk ohälsa, är också ett angeläget arbetsområde utifrån politiska mål och den allt mer alarmerande situationen vad gäller bristen på psykisk hälsa i samhället.

Under den andra delen av vår kick off ägnade vi oss åt en fördjupning i arbetsmetoden Situational Leadership. Vi tittade på hur olika ledarskapsstilar kan tillämpas vid skilda arbetsuppgifter, där uppdraget står i centrum, inte personen.

Vi går nu in i nästa del av analysfasen då vi kommer att jobba mycket med våra olika uppdrag och delar, för att få ihop projektets helhet.