Nu kör vi fortbildning i Supported Education

JagKan har sedan start erbjudit ca hundra studiecoacher grundutbildning i Supported Education (SEd). Coacherna arbetar i sju kommuner och har fått sin utbildning av olika utbildningsanordnare.

Den 20 september är det dags för fortbildning i metoden SEd. Målet med dagen är att alla studiecoacher ska utgå från en gemensam utbildningsgrund i arbetet med deltagarna. Dessutom vill vi ge förutsättningar för att kunna kvalitetssäkra vårt arbete, genom att tillämpa samma metodmaterial.

Fortbildningen kommer att genomföras under totalt två tillfällen i höst och är också ett led i att ge bättre möjligheter för implementering av metoden efter projektet avslutats hösten 2020.