Ny projektledare i JagKan

Pernille Brabrand är ny projektledare för JagKan.
Projektet stöttar invånare med psykisk ohälsa att klara sina studier. Just nu finns det ingen väntelista i Helsingborg. Behöver du stöd kan du få det snabbt.

Pernille Brabrand var tidigare processledare i Jobb på sikt. Hon har lång och stor erfarenhet av de metoder som användes där. Arbetssätt som hjälpt många invånare med psykisk ohälsa att komma ut på arbetsmarknaden.

Vill sprida goda resultat

Metoderna är Supported Employment, IPS och Supported Education. (IPS är förkortning för Individual placement support).

Nu vill Pernille Brabrand sprida de lyckosamma resultaten till förvaltningen och fördjupa det interna samarbetet.

– Jag tror på metoderna och brinner för förhållningssättet, säger hon.

Ett projekt inriktat på studier

JagKan är ett studiestödsinriktat projekt för personer med psykisk ohälsa.

Projektet arbetar enligt metoden Supported Education. Byggstenarna är:

  • individanpassat stöd
  • ekonomisk vägledning
  • möjlighet till intensivt och kontinuerligt stöd

Projektet samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Det är avgörande för att kunna se till helheten för invånaren.

Gymnasieexamen viktig pusselbit

En gymnasieexamen är en förutsättning på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad. Det är också en betydelsefull pusselbit för att kunna bli självförsörjande.

I JagKan får deltagarna hjälp att maximera sina chanser att nå en gymnasieexamen.

Under 2019 rekryteras ytterligare studiecoacher till Helsingborg. De kommer kunna arbeta med ännu fler deltagare.

Coachen jobbar aktivt med deltagaren

– Vi har ingen väntelista, så den som behöver stöd kan få det snabbt.  I projektet finns en oerhörd kompetens och erfarenhet som verkligen kan göra skillnad för deltagarna, berättar Pernille Brabrand.

Studiecoacherna hjälper deltagarna att nå sina studiemål. Coachen jobbar aktivt med deltagaren och anpassar sitt stöd utifrån vad varje deltagare behöver. Studiecoachen har också regelbunden kontakt med guide eller annan kontaktperson. Tillsammans följer de deltagarens utveckling och framsteg.

Hjälp att bryta socialt utanförskap

– Det handlar om stöd i studieval, studiebesök, kontakt med mentorer, lärare, myndigheter och vården, klassrumsanpassningar och mycket mer. Vi har också uppmärksammat det sociala utanförskapet hos många av våra deltagare. Det jobbar vi aktivt med. Exempelvis har vi just nu grupper igång i Helsingborg där våra deltagare träffas, umgås och stärker varandra. Vi erbjuder även hälsosamtal och stöd till fritidsaktiviteter, förklarar Pernille Brabrand.

– Invånaren får en chans att nå sina personliga studiemål och stärker samtidigt sin självkänsla och kompetens. Tillsammans bidrar vi till att fler kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Studerar med försörjningsstöd

Deltagarna i JagKan kommer främst från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och från vår egen förvaltning. JagKan arbetar med personer som inte kan ta studielån (CSN). Just nu har cirka en tredjedel av de inskrivna deltagarna försörjningsstöd.

För att vara med i projektet krävs följande:

  • Du är mellan 15-64 år
  • Är motiverad att nå arbete via studier
  • Har en upplevd eller diagnostiserad psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning
  • Har en arbetsförmåga på minst 25 procent
  • Har stått utanför arbetsmarknaden i mer än tolv månader
  • Är folkbokförd i någon av de deltagande kommunerna Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp eller Ängelholm