På besök hos Fontänhuset

Idag var vi några från JagKan i Ängelholm som besökte Fontänhuset i Båstad. Vi var inbjudna för att berätta mer om projektet  eftersom Fontänhuset jobbar gentemot två "JagKan-kommuner": Båstad, Ängelholm samt även Laholm.

Fontänhuset ligger i ett lummigt villakvarter och träffar dagligen ett tjugotal personer som söker sig till verksamheten för att få stöd till bättre psykisk hälsa och ett mer meningsfullt liv. Varje dag lagar dem som vill lunch tillsammans som sedan serveras till självkostnadspris. På dagliga teammöten planeras vad som behövs göras, och vem som vill göra vad. Fontänhuset arbetar även med metoden Reach out som riktar in sig på personer som inte varit där på ett tag, för att bryta isolering, och för att förmedla att varje människa är behövd och välkommen.

Ett par av JagKans fantastiska deltagare delade med sig av sina erfarenheter från projektet, om hur de vågat bestämma sig för att satsa på studier igen, om hur de tagit sig igenom svårigheter och hinder längs vägen och om hur studiecoacherna funnits med som stöd hela tiden. De konstaterade att de blivit stärkta som personer i processen, att de fått bättre självkänsla och att de är viktigt att våga utsätta sig för saker som inte alltid ligger inom ens egen bekvämlighetszon.

– Annars växer man inte som människa, som en av dem avslutade besöket.