SECiSo lyfter JagKan!

För två veckor sedan hade vi i projektet besök av SECiSo (Supported Education in Civil Society) och gjorde en intervju med deltagaren Orion och kommunkoordinatorn Cecilia Bruhn.

Cecilia står framför prydnadsgräs i en park och tittar in i kameran.

Ett utdrag ur intervjun:

Sju skånska kommuner deltar i Supported Education-projektet JagKan som är inne på sitt tredje år med totalt 100 SEd-coacher. Att kommun och myndigheter sitter i samma arbetsrum är en av nyckelfaktorerna för framgång, menar Cecilia Bruhn, projektets kommunkoordinator.

JagKan jobbar med Supported Education, SEd, och stödjer individer i samtliga av projektets sju skånska kommuner inför och under studier. Insatser som tidigare genomförts i för att stötta individer med psykisk ohälsa till studier har inte varit framgångsrika i någon av kommunerna, vilket var orsaken till att man tillsammans satte sig ner och tog fram projektet.

– Projektet har tagits emot väl i kommunerna. Idag kan samtliga kommuner flagga med att man stödjer personer som har behovet, berättar Cecilia Bruhn.

Här kan du läsa intervjun i sin helhet (klicka på länken): https://seciso.org/skane-kraftsamlar-kring-sed/

Här kan du lyssna på podcastavsnittet (klicka på länken): https://soundcloud.com/user-79602214/poddserie-en-vag-tillbaka-till-studier-avsnitt-2

Lite om SECiSo:
SECiSo ((Supported Education in Civil Society) beskriver på sin hemsida att de är ett transnationellt samarbete som fokuserar på skolavhoppare med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa. Huvudmålet är att implementera metoden Supported Education i Sverige med det civila samhället som komplementär resurs.SECiSO 2.0 är en vidareutveckling av SECiSo vars syfte är att skapa förutsättningar för implementering i de åtta referensverksamheterna, varav JagKan är en av dessa,

SECiSo 2.0 förklarar på sin hemsida att de utvecklar konceptet (metod och utbildning) till att passa svensk skollagstiftning. Det långsiktiga målet för RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) och projektet är att metoden Supported Education implementeras i hela Sverige.

Mer inforomation hittar du här: https://seciso.org/