Start för Preparandkursen i Svalöv

Inom kort börjar Preparandkursen på Fridhems Folkhögskola. Kursen är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten i Svalövs kommun och Fridhems Folkhögskola.

Kursen är en förberedande kurs som riktar sig till ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg och som funderar på att börja studera igen.  Målet med kursen är att eleven ska känna ny motivation och lust till att börja studera igen, och samtidigt få en överblick över sina studiemöjligheter. Preparandkursen består av åtta veckor grundkurs och sedan en förlängd preparandkurs under resterande del av terminen.

Undervisningen och aktiviteterna är anpassade efter individuella behov och önskemål. Grundkursen erbjuder förberedelse inför skolgång genom att b l a hitta struktur och rutiner, träna på olika studieämnen, kartlägga tidigare studier, titta på skilda studiealternativ, delta i diskussioner och gruppsamtal, och träna på muntlig framställan. En viktig del handlar om fysisk och mental hälsa.

För att studera på Preparandkursen måste eleven vara inskriven på Arbetsmarknadsenheten.

För mer information och kontakt:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent
tel: 0709-45 10 47
e-post: suzana.majetic@svalov.se

Mer information om Fridhems Folkhögskola:
https://fridhem.fhsk.se