Supported Education – ett stöd på vägen mot utbildning

I sju kommuner i nordvästra Skåne finns hjälp att få för personer som på grund av psykisk ohälsa har tufft att klara av sina studier. Projekt JagKan jobbar med metoden Supported Education (SEd) som är en rehabiliteringsmetod som ger stöd till personer som har svårigheter i skolan. Metoden ger dem möjlighet att genomföra sina studier och bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

JagKan har arbetat i ett och ett halvt år med Supported Education. Idag har ungefär 55 procent av deltagarna börjat studera på grund-, gymnasie- eller universitetsnivå. Övriga förbereder sig för att kunna påbörja studier. De som är med i projektet kan få stöd på olika sätt för att klara sin studiesituation, utifrån varje individs specifika behov. Det kan handla om stöd i kontakten med vården eller med lärare och skola, ekonomisk rådgivning, stöd i vardagsrutiner eller sociala sammanhang. Kombinationen av en tillitsfull relation mellan studiecoach och elev, flexibilitet, tillgänglighet och en långsiktig planering lägger grunden för att fler ska klara sin utbildning.

”Då natt, nu dag”
De allra flesta av deltagarna har mycket dåliga erfarenheter av skolan och flera har inte klarat sin gymnasieutbildning. Många har inte studerat på åratal men har ändå en dröm om att bli färdiga med sin utbildning. Men att våga ta steget och på nytt sätta sig i skolbänken, och vidare mot ett arbete, kan vara skrämmande.

JagKan ser redan efter ett års arbete med SEd hur betydelsefullt rätt stöd är för att klara av studierna. Deltagare som tidigare inte vågat tro på sin egen förmåga, som inte trott att de någonsin skulle kunna studera igen, börjar blomma. En av deltagarna beskriver sin förändring som ”då natt, nu dag”.

På väg mot evidensbaserad metod
Supported Education har sin grund i metoderna Individual Placement and Support (IPS) och Supported Employment (SE). I Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2018, kring hur man ska arbetsrehabilitera personer med psykisk funktionsnedsättning, rekommenderas SE. Rekommendationen har lett till att metoden nu är implementerad i många svenska kommuner. Till skillnad från de här metoderna är Supported Education ännu inte evidensbaserad. Vid Umeå universitet är ett svenskt forskarteam på väg att presentera ett första steg mot evidens.

SEd-insatsen innebär en investering i en individ; en investering som även gynnar andra personliga områden än de rent studierelaterade. Att känna ett personligt värde och självkänsla, att återfå tron och hoppet på framtiden, lägger grunden för en livslång förändring hos varje människa.