Ulla tror på sina elever och stöttar dem

– Att träffa Ulla en timme kan göra underverk. Jag har velat plugga länge. Först nu fungerar det tack vare stödet från JagKan. Den regelbundna kontakten hjälper mig att få struktur och ordning på livet och klara studierna.

Det säger Anders, som kom med i projektet JagKan i januari. Då började han på kursen Kultur och kommunikation på Sundsgårdens folkhögskola.

Personlig studiecoach

Ulla Pärsson från projektet JagKan blev hans personliga studiecoach. De träffas regelbundet och har också telefon- och sms-kontakt.

Efter att, som han själv uttrycker det, varit strulig och bränt många broar börjar Anders känna framtidstro.

Han har också yrkesplaner. När han blir klar med utbildningen i december siktar han på att utbilda sig till behandlingsassistent.

– Jag vill hjälpa andra som behöver stöd, säger han.

Dialog, struktur och blir sedd

Anders har haft problem med psykisk ohälsa och fick tips om JagKan från sin socialsekreterare.

– Nu är Ulla länken mellan mig, min klassföreståndare och min guide och är med på våra möten. Jag blir pushad på ett positivt sätt. Och Ulla svarar alltid när man ringar eller messar.

Anders har träffat många myndighetspersoner under årens lopp. Först nu känner han sig riktigt sedd.

Vad betyder det för dig att ha en studiecoach som Ulla?

– Förtroende, rutiner, glädje, struktur och sociala färdigheter. Någon som tror på mig, säger Anders.

Fika med mål och syfte

Vi träffas på ett café i Helsingborg tillsammans med Ulla Pärsson. De ses här för att det är en neutral plats och för att det är trevligt att ta en fika.

– Men det finns alltid ett mål och syfte med våra fikaträffar, berättar Ulla Pärsson.

Hon har arbetat som lärare i många år Sedan 2010 är hon anställd på Vuxenutbildning i Helsingborg.

Som studiecoach i JagKan har Ulla Pärsson just nu femton deltagare. Två väntar på att få börja.

Idag på caféet är även Johan med. Han går i samma klass som Anders, men började i augusti.

– Det var en kompis som tipsade mig om JagKan, säger Johan som i sin tur tipsat en annan kompis eftersom han tycker projektet är så bra.

Hjälp med papper och intyg

Johan träffade Ulla mycket i den första fasen, innan han kunde börja studera.

Det har varit mycket pappersarbete. Ulla har stöttat i kontakten med Försäkringskassan och hjälpt honom att samla ihop betyg, få läkarintyg för att söka aktivitetsersättning och andra formaliteter inför studiestarten.

De gjorde även ett studiebesök på skolan och träffade den ansvarige läraren för att samtala om stöd och anpassningar i studiemiljön.

– Jag är tacksam för all hjälp jag fått med att ordna med ekonomin och allt annat praktiskt, säger Johan som studerar med målet att få högskolebehörighet.

Viktigt med hälsa och bostad

Det är mycket som måste fungera runt studierna. Därför följer Ulla Pärsson inte bara upp studieresultat och närvaro utan ägnar också mycket tid åt allt ”runt om”.

Vilka hinder kan deltagaren stöta på? Genom att tillsammans med deltagaren ta reda på det ökar förutsättningen för att hen når sitt studiemål. Det kan till exempel handla om oro över sin ekonomi, hur man tar sig till skolan, fungerar socialt, har en bostad och sitt mående.

– Som studiecoacher samverkar vi med olika aktörer för att hitta lösningar så att deltagaren får den hjälp hen behöver, säger Ulla Pärsson.

Extra stöd i matematiken

För Anders har studierna gått som en dans sedan i januari. I höst har han stött på lite patrull med matten. Då stöttar Ulla med ett särskilt arbetsschema för matematiken, uppmanar honom att gå på läxhjälp och följer upp hur det går varje vecka.

– Vi jobbar efter metoden Supported education där vi stöttar med att välja, skaffa och genomföra studier, berättar hon.

Det innebär olika typer av individuellt stöd – allt efter gemensam planering och behov.

Tät kontakt med eleverna

Vissa elever träffar hon flera gånger i veckan.

– En kille på en yrkesutbildning pratar jag med varje dag samt träffar honom tre gånger per vecka. Hans mamma och lärare mejlar eller sms:ar jag minst två gånger per vecka och däremellan även rektorn på skolan någon gång emellanåt.

– Det är ett jättekul och väldigt givande jobb att få se hur eleverna utvecklas. De har ofta dåliga erfarenheter från skolan tidigare. Därför är det så viktigt att försöka göra en bättre plan med ökad motivation, stöd och planering den här gången, säger Ulla Pärsson.

Fotnot: Johan och Anders heter egentligen något annat.

Text och bild: Nina Gregoriusson