Vem har rätt att kalla sig konstnär?

Arvfondsprojektet ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?” landar snart i Ängelholm Projektet är en treårig satsning som har som syfte att synliggöra unga vuxna kulturskapare, som alla har någon typ av psykisk ohälsa. Projektet drivs av ABF i Örebro Län i samarbete med Stiftelsen Activa i Örebro Län, samt Kulturrummet Aniara i Hallsberg.

Idén till projektet kläcktes av en ung kvinna som heter Jenny Gulstad. Hon anser att personer med olika funktionsnedsättningar, eller snarare olika funktionsförutsättningar, förbises av aktörer i det offentliga rummet då det gäller att bli betraktad som konstnär eller kulturskapare och därmed ständigt utesluts från möjligheten till att på riktigt allvar bidra till kulturlivet i samhället.

Deltagarna i projektet bor i Skellefteå, Botkyrka, Karlstad och Ängelholm.

I projektet finns även deltagare från JagKan Ängelholm. Återhämtning på olika sätt är en mycket viktig del i rehabiliteringen vid psykisk ohälsa. 

Konstverk och aktiviteter i centrala Ängelholm
Under tre år har det arrangerats olika kulturarrangemang och föreläsningar på flera håll i Sverige. Den 21-25 maj är det dags för Ängelholm.

På Stortorget, Tingstorget, Gamla Rådhuset och Kronohäktet utlovas en explosion i färg. På Stadsbiblioteket kommer det att arrangeras föreläsningar och andra aktiviteter. Bland annat kommer JagKan att presenteras den 22 maj kl 14-15 i hörsalen på Stadsbiblioteket.

Inom kort kommer program!

Till dess, titta gärna på filmen om projektet Vem har rätt att kalla sig konstnär här