Ytterligare ett gäng blev studiecoacher

I förra veckan gick ett tjugotal deltagare från Familjen Helsingborg en tvådagars utbildning i supported education. Utbildningen var den andra inom ramen för projektet och hade deltagare från bla Bjuv, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. Dagarna var fulla av bra diskussioner och samtal. Deltagarna har alla lång erfarenhet av socialt arbete och jobbar i olika funktioner som ger olika perspektiv och infallsvinklar.

Supported education är en av metoderna som JagKan ska testa och tillämpa under projekttiden. Supported Education är en framgångsrik metod som hjälper personer med funktionsnedsättning som vill studera eller utbilda sig att klara av sina studier. Senaste forskningen visar goda resultat varpå Supported Education förmodligen kommer att bli evidensbaserad som metod.

Metoden följer ”choose-get-keep”- modellen och är baserad på åtta principer. Ett styrkebaserat program med växande och hoppfullhet som grundläggande förhållningssätt.

Tack till Misa Kompetens som höll i utbildningen!